Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายทเนตร  นาคแย้ม

นายทเนตร นาคแย้ม

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( พ.ศ.2566 – 2570 )

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( พ.ศ.2566 – 2570 )

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

ดูทั้งหมด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP