Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ราชการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 เมษายน 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ราชการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

18 มีนาคม 2563

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 มีนาคม 2563
TOP