Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบฟอร์มการรายงาน ผู้ตรวจ ราชการ ปี 2562

ขนาด : 411 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-10-15 04:41:24+07

pll_file_nameแบบฟอร์มการรายงาน ผู้ตรวจ ราชการ ปี 2562

ขนาด : 411 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-22 10:41:40+07

pll_file_nameแบบฟอร์มการรายงาน ผู้ตรวจ ราชการ ปี 2562

ขนาด : 411 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-22 10:40:53+07

pll_file_nameแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ปี 2562

ขนาด : 923.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-22 10:39:52+07

pll_file_nameแบบฟอร์มการตรวจราชการปี 2561

ขนาด : 179.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-22 10:39:19+07

pll_file_nameแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ปี 2561

ขนาด : 17.72 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-22 10:38:48+07

pll_file_nameแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขนาด : 35.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-22 10:36:53+07
TOP