Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

pll_content_description

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นางสาวอรทัย  วงศ์ไชย และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกันตน และได้มีการติดป้ายรณรงค์การใช้แรงงานเด็ก และ ต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามจุดต่างๆ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP