Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์

0-5361-1184

อีเมล

[email protected]

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.ขุนลุมประภาส ต.จองคำ

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์  053-611-184

โทรสาร   053-613-209

Email : [email protected]

TOP