Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2563

pll_content_description

         วันที่ 2 มีนาคม 2563  เวลา 08.00 น. นางสาวยุภา  ทองถม  แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมี นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง และ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

TOP