Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2562

ณ ศาลาแปดเหลี่ยมทุ่งบัวตอง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

TOP