Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 8 / 2553

pll_content_description

วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 -16.30 น.ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2553 โดยมี รอ.พีระภัฎ บุญเจริญ แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบให้เป็นประธานในที่ประชุม จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

 

 

ภาพถ่ายในที่ประชุม

 

 

บรรยากาศภายในห้องประชุม

 

 

บรรยากาศภายในห้องประชุม

TOP